Kvinnorörelsen på Almedalen

Välkommen till kvinnorörelsens olika evenemang under politikerveckan i Almedalen 2022.

TISDAG

En trygg skola för alla – fri från trakasserier

Tisdagen 5 juli, kl. 08.00 – 08.45
Strandgatan 19, TCO-landet Stora scen

Välkomna på ett seminarium arrangerat av Fredrika Bremer-förbundet och L’Oréal Paris.

Mer än dubbelt så många flickor (14%) i åldrarna 12-16 år som pojkar (6%) uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier i skolan. Att förstå egna och andras rättigheter samt samtycke ska egentligen ingå i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Samtidigt visade skolinspektionen 2018 att tre av fyra rektorer inte följer upp sina lärares kunskaper inom sex- och samlevnadsundervisningen. Hur ska vi säkerställa att flickor och pojkar får en trygg utbildning som motverkar sexuella trakasserier i skolan?

 

Var är reformerna som ökar den ekonomiska jämställdheten?

Tisdagen den 5 juli, kl. 10:00-11:00, Sveriges Kvinnoorganisationer och Fredrika Bremerförbundet

S:t Hansplan 2, S:t Hans Café

Välkomna till kvinnorörelsens ekonomisk-politiska seminarium om en politik som ökar jämställdheten. Under seminariet kommer vi att lyfta ett antal samhällsutmaningar såsom ekonomi, kriminalitet, utbildning samt arbetsmarknad och pensioner och med hjälp av aktuell forskning och statistik visa hur dessa hänger ihop med jämställdhet. Som svar på hur en ekonomisk politik för jämställdhet kan möta dessa utmaningar genomförs sedan en politisk debatt om finanspolitiken som möjliggörare och vilka reformer som krävs för att minska den ekonomiska ojämställdheten och nå de jämställdhetspolitiska målen.

 

Mäns våld mot kvinnor i Sverige 2021 – under och bortom pandemin

Tisdagen den 5 juli, kl. 11:00-12:00, Roks – riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Visborgsgatan 1, Hotell Slottsbacken

Allt pekar på att 2022 blir ett rekordår för mäns dödliga våld mot kvinnor. Varför är det så? Och hur har utvecklingen sett ut på senare år? Roks presenterar preliminära resultat från den kommande rapporten Kvinnors trygghet som tagits fram i samarbete med Örebro universitet. Där ges en bild av hur omfattande mäns våld mot kvinnor är i Sverige idag.

 

Våld och vårdnad – när får vi kvinno- och barnfrid?

Tisdagen den 5 juli, kl. 13:00-13:45, Roks – riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Visborgsgatan 1, Hotell Slottsbacken

Frågan om våld och vårdnad är ett stort problem i Sverige, något som även Jämställdhetsmyndigheten har kommit fram till i sin rapport ”Uppgifter om våld är inget undantag”. Mammor tvekar att lämna sina våldsamma män av rädsla för att förlora vårdnaden om sina barn. Samhällskravet på pappans rätt till umgänge med sitt barn gör också att utsatta kvinnor behöver fortsätta möta, och samarbeta med, sina förövare. Vad är vägen framåt? Och vad ska politikerna göra?

Roks håller ett panelsamtal med riksdagsledamöterna Juno Blom (L) och Maria Strömkvist (S) från justiteutskottet och Rebecca Lagh, advokat.

Samtalet kommer att utgå ifrån resultaten i Jämys rapport ”Uppgifter om våld är inget undantag”, och Roks egna rapport Våld och vårdnad (2021). I dessa rapporter ser vi tydligt att Sveriges domstolar inte tar hänsyn till våld i vårdnadsmålen.

 

Tillståndsplikt för skyddat boende – ett hot mot den ideella jourrörelsen

Tisdagen den 5 juli, kl. 15:30-16:30, Roks – riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Visborgsgatan 1, Hotell Slottsbacken

Regeringen vill införa tillståndsplikt för skyddade boenden. Hur kommer det att påverka våldsutsatta kvinnor och barn som söker skydd? Och hur påverkas de ideella kvinnojourerna?

Roks håller ett panelsamtal med jourkvinnor om deras erfarenheter samt kvinnojourens roll och betydelse – och riskerna med den tillståndsplikt och de kvalitetsindikatorer som riksdag och regering vill göra gällande för skyddade boenden.

 

ONSDAG

Hur kan fler utrikes födda kvinnor få arbete och egen försörjning?

Onsdagen den 6 juli, kl. 11-12:15, Sveriges Kvinnoorganisationer, Hand in Hand for Women, Fredriks Bremerförbundet

Stora scenen i TCO:s trädgård Strandgatan 19

Utrikesfödda kvinnor har lägre sysselsättning än båda inrikes födda kvinnor och utrikesfödda män. Att fler utrikesfödda kvinnor får arbete och egen försörjning är en nyckelfråga för att säkra alla kvinnors fri- och rättigheter och ett tryggt och sammanhållet samhälle. Hur arbetar Arbetsförmedlingen för att fler utrikesfödda kvinnor ska få ett jobb att gå till? Vad ser de nyanlända kvinnorna själva för behov? Och vad vill politikerna göra för att fler utrikesfödda kvinnor ska få den frihet som en egen försörjning innebär?

Almedalens jämställdhetsmingel

Onsdagen den 6 juli, kl 12:30-13:45, Sveriges Kvinnoorganisationer och TCO

Stora scenen i TCO:s trädgård Strandgatan 19

Välkommen till Almedalens jämställdhetsmingel! Sveriges Kvinnoorganisationer och TCO bjuder på mat och mingel i TCO-landet den 6 juli kl 12:30. Dessutom blir det jämställdhetsquiz med Fannys förebilder.

3 män, 3 lösningar – Så stoppar vi mäns dödliga våld mot kvinnor

Onsdagen den 6 juli, kl. 16:30-17:00, Unizon

Strandgatan 22

2021 mördades 15 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med. I år har media rapporterat om flera fall av misstänkta mord på kvinnor. Om kvinnor fortsätter mördas kommer det dödliga våldet nå nya katastrofala nivåer i Sverige. Vilka praktiska åtgärder krävs för att kvinnor ska överleva?

3 aktörer, 3 lösningar – Så kan bostadsmarknadens aktörer rädda liv

Onsdagen den 6 juli, kl. 17:15-17:45, Unizon

Strandgatan 22

Social hållbarhet klättrar på agendan, men vad är socialt hållbarhetsarbete? Ett sätt för bostadsmarknadens aktörer att ta socialt ansvar är att ge våldsutsatta kvinnor och barn förtur till bostad, och ge kvinnor och barn möjlighet att starta nya liv i trygga hem fria från våld.
Välkommen till ett inspirerande hållbarhetsseminarium där vi utforskar lösningar för kvinnors och barns trygghet, för att kvinnor inte ska behöva välja mellan hemlöshet och våld.

Oslagbart läge – Almedalens viktigaste bostadsmingel!

Onsdagen den 6 juli, kl. 18:00-18:45, Unizon

Strandgatan 22

Allt fler aktörer på bostadsmarknaden ser vikten och vinsten av att ta socialt ansvar i sitt hållbarhetsarbete. Ett sätt är att ge förtur till bostad för våldsutsatta kvinnor. Varför är det viktigt? Vilka vinster finns? Hur ser framgångsfaktorerna ut? Vad händer när vi tar ansvar för både människa och miljö?

Välkommen till ett inspirerande mingel där vi utforskar lösningar och pratar om hur vi tillsammans skapar ett oslagbart läge för kvinnor och barn.

 

Minnesstund för kvinnor mördade av män 2022

Onsdagen den 6 juli, kl. 20:00-21:30, Roks – riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Visborgsgatan 1, Hotell Slottsbacken

2022 är på väg att bli ett tragiskt rekordår i mäns dödliga våld mot kvinnor, men frågan får liten plats i politiken när riksdagsvalet närmar sig.

Roks vill lyfta och hedra dessa kvinnor, som inte hade något val när deras liv togs ifrån dem, för att göra mäns våld mot kvinnor till en valfråga. Delta i vår minnesstund för kvinnor som mördats av män hittills i år. Tillsammans vill vi minnas dem och ge frågan mäns våld mot kvinnor den uppmärksamhet den förtjänar. Det blir tal, tyst minut, samtal och filmvisning.