Nordiskt Forums slutdokument

Under Nordiskt Forum antogs ett handlingsprogram med krav och rekommendationer för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dokumentet har varit öppet för alla som vill komma med kommentarer och förbättringar. Nu är finns den slutgiltiga versionen tillgänglig på såväl svenska som engelska.

I vårt slutdokument påminner vi våra regeringar om de åtaganden de gjorde redan 1995. Vi skärper medvetenheten om deras absoluta ansvar att agera för alla kvinnors fulla mänskliga rättigheter. De nordiska kvinnoorganisationerna håller våra regeringar ansvariga, oavsett deras politiska sammansättning. Det är vårt sätt att praktisera motstånd mot alla former av diskriminering och rasism och tillbakarullande av demokrati och kvinnors rättigheter.

Slutdokumentet som pdf:

Slutdokumentet på svenska

Final document in English

Feministiset Sopimukset ja Vaatimukset

Utskriftsvänlig version:

Slutdokumentet på svenska A6

Final document in English A6

Slutdokumentet i fysisk form:

Slutdokumentet finns tryckt på svenska, engelska och i punktskrift. Det finns också i inläst version och teckenspråkstolkat. Vill du beställa det? Maila oss på info@sverigeskvinnolobby.se.

Den teckenspråkstolkade versionen hittar du även på Youtube.