Roks lanserar Kvinnors Trygghet, en omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor i Sverige

Datum 16 nov 2022

Roks presenterar Kvinnors trygghet, en stor studie som visar omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige.