Qjouren – digital lunchföreläsning: Tjejers situation vid SiS särskilda ungdomshem

Datum 14 nov 2023 - 14 nov 2023

Tid 12:00 - 13:00

Qjouren bjuder in till digital lunchföreläsning om tjejers situation vid SiS särskilda ungdomshem – utsatthet, psykisk ohälsa och ett samhälle som sviker?

De senaste åren har återkommande rapporter och granskningar visat på missförhållanden vid de särskilda ungdomshemmen. När det kommer till missförhållanden i form av våld och övergrepp från personal framstår tjejerna som särskilt utsatta. I ljuset av den växande gängkriminaliteten och den senaste tidens eskalerade våldsvåg har frågan om tjejernas utsatthet delvis försvunnit från radarn, men den är fortsatt aktuell. Med avstamp i sin egen forskning ger Maria Andersson Vogel en föreläsning om tjejers vardag och villkor vid de särskilda ungdomshemmen. Varför placeras de på dessa institutioner, vad har de med sig för problematik och vårdbehov, och hur ska vi förstå att det så ofta brister i omhändertagandet av dem?

Maria Andersson Vogel är doktor i socialt arbete och forskare vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner. Det kommer att finnas tid för frågor. Föreläsningen kommer inte att spelas in.

Plats: Zoom Länk skickas ut till anmäld e-post ca en timme innan föreläsningens början.

ANMÄL DIG HÄR: https://qjouren.se/digitala-lunchforelasningar/

Frågor och funderingar? Maila till info@qjouren.se

Varmt välkomna!

Systerliga hälsningar,