REGERINGENS ATT GÖRA-LISTA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Tidigare i år gav FN rekommendationer till regeringen för hur kvinnors rättigheter ska stärkas i Sverige. För att hjälpa regeringen att genomföra rekommendationerna har Sveriges Kvinnoorganisationer tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter. I februari 2016 förhördes de av FN:s Kvinnokommitté om hur Sverige lever upp till konventionen. Efter förhöret fick regeringen rekommendationer med åtgärder som ska genomföras innan år 2020. Vissa åtgärder anser kommittén är särskilt brådskande. Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter inom asyl- och migrationspolitiken och för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill gärna hjälpa regeringen på traven. Därför har vi sammanställt en Att göra-lista utifrån FN:s rekommendationer. Det är dags att börja bocka av!

Se Sveriges Kvinnoorganisationers Att göra-lista till regeringen här.

MER INFORMATION

FN:s Kvinnokommittés förhör av Sverige 18/2, Genève.

Regeringens 8:e & 9:e rapporter om genomförande av Kvinnokonventionen i Sverige.

Sveriges Kvinnoorganisationers skuggrapport av hur regeringen lever upp till Kvinnokonventionen.

CEDAW-kommitténs rekommendationer till Sverige på svenska.

CEDAW-kommitténs rekommendationer på engelska.