Remissvar VAB vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41

Vi har tagit del av VAB-utredningens delbetänkande VAB för vårdåtgärder i skolan.

Sveriges Kvinnoorganisationer håller till största del med i delbetänkandet då utredningens förslag skapar bättre förutsättningar för familjer med barn som har funktionsnedsättning och som har sämre ekonomi att klara av vardagen. Vår huvudsakliga kritik utgår ifrån att vi anser att en individualiserad föräldraförsäkring är avgörande för att bryta den ihållande ojämställdheten vad gäller omsorg om barn och obetalt hemarbete, men också på arbetsmarknaden. Därför föreslår Sveriges Kvinnoorganisationer att förändringarna i den tillfälliga föräldrapenningen ska inkludera att dagarna ska reserveras för vardera föräldern. Vi anser även att Försäkringskassan bör få i uppdrag att se över informationen som ges till föräldrar under handläggningen vid ansökan om omvårdnadsbidrag och/eller tillfällig föräldrapenning. Läs hela vårt remissyttrande här.