Se författarsamtalet med Nina Björk från Forum Jämställdhet

Nina Björks bok Under det rosa täcket blev en kanon för många feminister på 90-och 00-talet. Hur ser hon på rörelsens utveckling sedan dess? Är vi på väg mot frihet eller har vi gått vilse? På Forum Jämställdhet den 7-8 februari i Malmö samtalade Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund med författaren om synen på könen, självobjektifiering och utmaningar kopplat till intersektionalitet. Här kan du lyssna på en inspelning av samtalet.