Sex förslag mot sexuellt våld

Med anledning av gårdagens reportage i SVT:s program Uppdrag granskning vill Sveriges Kvinnoorganisationer som paraplyorganisation för kvinnorörelsen lyfta våra viktigaste förslag för att minska mäns våld mot kvinnor. Vi ser ett stort behov av både generella och riktade insatser mot olika grupper av män och olika delar av samhället.

  • Sexualundervisning och kunskapssatsningar för nyanlända. Män och pojkar som invandrar till Sverige har rätt att få samma kunskaper om sex- och samlevnad och jämställdhet som personer som föds och växer upp i Sverige. Det är bra att de satsningar som gjorts har förstärkts i flera steg, men det är viktigt att arbetet också kvalitetssäkras och utgår ifrån ett tydligt makt- och jämställdhetsperspektiv.
  • Förstärk polisens arbete med sexualbrott. Inrätta särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott i alla polisområden. Flera partier utlovar mer pengar till polisen, men vi måste se till att dessa satsningar öronmärks för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
  • Förebygg mäns sexuella våld genom att begränsa spridningen av pornografi. Tillsätt en kommission med uppdrag att utreda pornografins skadeverkningar samt utreda hur spridningen av pornografi kan begränsas. Inför opt-infilter på alla internetabbonemang och åldersverifikation på hemsidor som tillhandahåller pornografiskt material (likt den brittiska modellen).
  • Modernisera sex- och samlevnadsundervisningen. Sex- och samlevnadsundervisning ska vara ett obligatoriskt skolämne och bygga på kunskap om makt, jämställdhet och våld. All sådan undervisning ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till pornografi. Ge Skolverket ett permanent uppdrag att arbeta med fortbildning för lärare om sex- och samlevnad.
  • Säkra objektivitet och god kunskap i rättsväsendet. Inför obligatorisk kvalitetssäkrad fortbildning om sexuella övergrepp för hela rättsväsendet och juristutbildningar.
  • Säkerställ djuplodande journalistisk och satsa på forskning om mäns våld mot kvinnor utifrån ett intersektionellt perspektiv på brottsoffer och förövare som belyser olika former av övergrepp, orsaker och åtgärder.