Lönelotsarna: Strukturella löneskillnader 2019

Den strukturella löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017 och uppgår till 15 procent. Det visar en ny rapport som tagits fram av Lönelotsarna i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer. Omräknat i pengar tjänar anställda i kvinnodominerade yrken i genomsnitt tjänar 5400 kronor mindre än anställda i andra likvärdiga yrken varje månad.

Med likvärdiga yrken avses jobb som sammantaget har jämförbara krav på utbildning, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. Till exempel anses barnmorska och civilingenjör vara jämförbara yrken, trots det tjänar barnmorskor 5 200 kronor mindre.

Inför årets avtalsrörelse presenterar Sveriges Kvinnoorganisationer och Lönelotsarna sex förslag som kan bidra till att minska den strukturella löneskillnaden mellan könen:

  • Särskild lönesatsning på välfärden. Fackförbund och arbetsgivare kan komma överens kraftfulla satsningar som riktas mot kvinnodominerade yrken i vård, skola och omsorg i årets avtalsrörelse.
  • Modernisera lönebildningen. Parterna bör sätta upp gemensamma och långsiktiga mål om jämställda löner och anpassa förhandlingsordningen till dessa.
  • Utökat uppdrag för Medlingsinstitutet. Låt Medlingsinstitutet jämföra och följa löner mellan likvärdiga och inte bara lika yrken, så som diskrimineringslagen föreskriver.
  • Fler och bättre lönekartläggningar. Se till att arbetsgivare får stöd att kartlägga även strukturella löneskillnader.
  • Inför lönetransparens. Resultatet av lönekartläggningar bör vara offentliga för alla att ta del av, så som diskuteras på EU-nivå.
  • Det ska kosta att lönediskriminera. Gör det möjlighet för Diskrimineringsombudsmannen att utöva tillsyn och utdöma sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagen om lönekartläggningar.

Rapporten i korthet:

  • Anställda i kvinnodominerade yrken tjänar i genomsnitt 15 procent mindre än anställda i likvärdiga yrken. I pengar är skillnaden 5400 kronor.
  • Till exempel: Barnmorskor och civilingenjörer har sammantaget jämförbara krav på utbildning, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. Men barnmorskor tjänar 5 200 kronor mindre än civilingenjörer.
  • Skillnaderna mellan kvinnodominerade yrken och andra yrken har i många fall ökat. För grundutbildade sjuksköterskor har skillnaden i lön till likvärdiga yrken ökat med 1100 kronor per månad sedan 2017.

Ladda ner rapporten här
Läs pressmeddelande på MyNewsdesk
Läs vår debattartikel i Aftonbladet
Se inslag i TV4 Nyheter
Presentation från webbinarium 28 september