Tal på Internationella Flickadagen utanför Rysslands ambassad

Under Internationella Flickadagen som infaller varje år 11 oktober höll Sveriges Kvinnoorganisationers ordförande tal utanför Rysslands ambassad i samband med Ryssland ut ur Ukraina-manifestationen som sker varje onsdag.

Ta del av Susannah Sjöbergs tal från manifestationen nedan.

Tack för att jag får vara här. Mitt namn är Susannah Sjöberg och jag är ordförande för Sveriges
Kvinnoorganisationer, en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för den svenska
kvinnorörelsen.

Idag är en speciell dag: det är Internationella Flickadagen. Dagen instiftades av FN och dagen är till
för att synliggöra flickors utsatthet och att världen fortfarande absolut inte är jämställd.
Vet ni att jag tänker på frågor som rör flickor och kvinnor säkert 80 % av min vakna tid? Det är kanske inte så konstigt. Jag föddes som flicka och detta faktum har präglat mitt liv på många sätt. Att vara flicka innebär att från den stund du befinner dig i din mammas livmoder och till den stund du tar ditt sista andetag så kommer du att ha ett extra ok på dina axlar. När flickfostret ligger i mammas mage kan man på ultraljudet se de små, små blygdläpparna och det kön som kommer att påverka hennes roll i den värld hon snart ska anträda. I vissa länder innebär det faktum att hon är flicka att hon redan i magen aborteras bort för att de hellre vill ha en pojke. I andra länder innebär det att hon kommer utsättas för könsstympning eller att hennes menstruationscykel kommer förhindra henne från att gå i skolan så som hennes bröder gör. I Sverige, liksom överallt i världen innebär det en ökad utsatthet för sexuellt våld.

Sällan är det faktum att kvinnor är kvinnor så verkligt som i krigets fasor och sällan påverkat det oss
mer. Det är sanningen som allt för få orkar prata om och ännu färre orkar engagera sig i. Ukraina är
absolut inget undantag, tvärtom. Den ryska staten har sedan länge systematiskt använt sexuellt våld
som ett vapen i konflikter. Det kan spåras till Tjetjenien, Syrien och Ukraina. Ryska soldater utsätter
ukrainska flickor och kvinnor för systematiska våldtäkter. Övergreppens syfte är att sprida terror,
lidande och smärta i landet och att hindra ukrainska kvinnor och flickor från att åtnjuta sina fri- och
rättigheter. Den ryska ockupationen har begränsat ukrainska flickors och kvinnors frihet att röra sig i
landet mer än mäns och idag på internationella flickadagen vill jag att vi alla tänker extra på de
ukrainska flickorna.

Allt fredsarbete ska bedrivas jämställt och kvinnors behov och rättigheter i konflikter ska alltid
beaktas. Det har FN:s säkerhetsråd slagit fast i resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och i
flera efterföljande resolutioner. Men trots det ser vi att kvinnor saknas vid förhandlingsborden i
krigets Ukraina – istället är det maskulina normer och ideal som präglar kampen och som
ofrånkomligen påverkar flickor negativt. Vi vet att jämställdhet aldrig har uppstått i odemokratiska
samhällen: att leva i krig är att leva i ojämställdhet. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att det
internationella samfundet håller de linjer som internationella överenskommelser har dragit upp och
att den svenska regeringen fortsätter att rikta ljuset på kvinnors utsatthet i krigets Ukraina. Kriget i
Ukraina hindrar Ukrainska flickor från att gå i skolan och ta del av det som demokratiska samhällen
skapar för att ge dem likvärdiga chanser som män i livet. Det är oacceptabelt!

Det är vi som lever nu som skriver den historia våra små flickor kommer att läsa om när de är vuxna.
Jag har en dotter, hon är en flicka. I landet Sverige får hon leva så fritt som möjligt. Hennes kropp kan
fredas så gott det går. Jag tänker på det när jag ser henne sitta i badkaret, helt fri! Så ska alla flickor
få leva! Men så ser inte verkligheten ut. Och så länge den ser ut på detta vis kommer vi aldrig att
tystna.

Slava Ukraini! Så länge en kvinna är bunden är ingen av oss fri!