Unizon deltar på Barnrättsdagarna med monter & föreläsningar

Datum 18 apr 2023 - 19 apr 2023

Plats Karlstad CCC

Address Tage Erlandergatan 8

Unizon och Unizons jourer deltar på Barnrättsdagarna. Var med och lyssna på deras föreläsningar och besök deras monter.

Vid montern kan ni ta del Unizons material och de senaste rapporterna bland annat Umgänge – för barnets bästa? och Kvinnofridsbarometern 2021 och få en Unizon-tygpåse! Passa också på att prata med barnsamordnare från Unizons kvinnojourer och samordnare för Unizons barnnätverk om barns rättigheter i skyddat boende. Missa inte det!

Om Unizons barnnätverk

Unizons barnnätverk består av barnsamordnare från Unizons medlemsjourer och är en spjutspetsgrupp inom förbundet med särskild kompetens i området barn, våld och trauma. Unizons kvinnojourer stöttar och skyddar barn utifrån deras individuella behov. De delar gärna med sig av sin kunskap, erfarenhet och arbetssätt.  

Seminariepass

Umgänge – för barnets bästa?

När: Tisdag 18 april 14.15-15.15

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. Kantar Public har på uppdrag av Unizon genomfört en riksrepresentativ enkätundersökning där över 1 000 unga vuxna i åldern 20–30 år svarade på frågor om utsatthet för våld och umgänge under uppväxten. I föredraget presenteras resultat som bygger på de unga vuxnas röster om vad de som barn kände inför umgänget med en förälder som utövat våld och hur de upplever att umgänget har påverkat deras hälsa och relationer.

Föreläsare: Tanja Hillberg, fil. dr. i psykologi, sakkunnig i barnfridsfrågor, Unizon

Ni kan hitta mer information om barnrättsdagarna här, samt se vad Unizons jourer håller i för seminarier här.