Unizon: Konferens – Hem(löshet) för våldsutsatta med Uppsala Kvinnojour

Datum 10 okt 2023 - 10 okt 2023

Tid 09:00 - 16:00

Åsa Witkowski, sakkunnig kvinnofrid Unizon, deltar i konferens om hemlöshet bland våldsutsatta kvinnor och barn. 

Hur ser bostadssituationen ut för våldsutsatta? Vad har bostaden för psykologisk betydelse och hur kan relationer och psykisk hälsa påverkas av bostadsmiljön? Hur ser situationen ut för kvinnor med särskilda sårbarheter? Dessa frågor och mycket mer kommer att diskuteras under dagen. 

Ett tryggt och stabilt hem är ofta avgörande för att lämna en våldsam relation eller ta sig vidare från skyddat boende. Trots det har många våldsutsatta svårt at få boende på den ordinarie bostadsmarknaden och får lite stöd av samhället i att hitta bostad 

Därför bjuder Uppsala Kvinnojour in till konferens under Internationella hemlöshetsdagen, för att lyfta bostadssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn. Det bjuds på lunch och fika. 

Plats: Clarion Collection, Storgatan 30, Uppsala 

Kostnad: 500kr/person 

Antal platser: 60st 

Bland talarna: 

Åsa Witkowski, sakkunnig kvinnofrid, Unizon 

Freddie Lymeus, postdoktor vid Institutionen för bostads & urbanforskning, Uppsala Universitet 

Elisabet Mattson, professor vid Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet, Marie Cederschiöld Högskola 

#Utanskyddsnät, initiativet för kvinnor med erfarenhet av droger och sex mot ersättning 

  

Anmälan via formulär här: uppsalakvinnojour.se