Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer
TIPS! Den 27 april erbjuder Forum Jämställdhet en halvdagsutbildning i Jämställdhetsbudgetering – från start till mål. Antalet platser är begränsat – läs mer här och anmäl dig senast den 20 april.

 

Hur funkar jämställdhetsbudgetering?

Genom våra utbildningar i jämställdhetsbudgetering får ni ökad kunskap om vad jämställdhetsbudgetering är, hur det kan appliceras på er egen verksamhet och hur ni kan börja jobba med det självständigt. Jämställdhetsbudgetering är en ett övergripande begrepp om hur en budget är jämställdhetssäkrad och där resurserna är jämställt fördelade. Vi har efter många år av jämställdhetsgranskningar av regeringsbudgeten utvecklat en unik metod för jämställdhetsbudgetering. Under vår utbildning lär ni er att granska era egna budgetar med hjälp av vår metod för budgetgranskning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 för en offert.

Utbildningen erbjuds till:

  • Förtroendevalda
  • Chefer
  • Tjänstepersoner

Under utbildningen går vi igenom:

  • Jämställdhetsintegrering av den ekonomiska politiken
  • Metoder för jämställdhetsbudgetering
  • Organisering av ert arbete

Experter inom jämställdhetsbudgetering

Sedan över tio år tillbaka granskar Sveriges Kvinnoorganisationer årligen regeringens budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi undersöker hur medel fördelas mellan kvinnor och män och om den förda politiken leder till ökad jämställdhet. Under åren har vi utvecklat en unik metod för budgetgranskning ur ett jämställdhetsperspektiv.

I 2017 års budget fokuserade vi särskilt på regeringens satsningar för etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Granskningen visar att nyanlända män får dyrare, mer effektiva och tidigare insatser än nyanlända kvinnor. I budgeten för 2018 har vi följt upp hur regeringens satsningar på förlossningsvården har använts. Vår rapport visar bland annat att medlen trots stora behov inte har gått till ökad bemanning av barnmorskor.

Utifrån vårt granskningsarbete har vi även tagit fram ett utbildningspaket i jämställdhetsbudgetering som vänder sig till kommuner, landsting och regioner. Våra utbildningsmetoder har testats av förtroendevalda, chefer och jämställdhetsexperter på kommunal och regional nivå och sedan vidareutvecklats. Återkoppling från tidigare samarbeten och efterfrågan från olika aktörer visar att upplägget är mycket uppskattat.

Utöver en teoretisk introduktion till jämställdhetsbudgetering samt presentation av goda exempel från andra verksamheter innehåller våra utbildningar även ett avsnitt där deltagarna får prova att granska relevanta delar av sin egen budget. Att granska det egna arbetet är ett effektivt sätt lära sig grunderna i jämställdhetsbudgetering. När deltagarna har lärt sig att göra jämställdhetsgranskningar kan detta moment också byggas in i det ordinarie arbetet och bidra till en kontinuerlig verksamhets- och kvalitetsutveckling av budgeten men också av andra processer. På detta sätt blir kunskaperna från våra utbildningar hållbara över tid.

Våra konsulter är experter på jämställdhetsbudgetering.

Boka en kurs genom att maila info@forumjamstalldhet.se eller ringa 08-33 52 47.