Sveriges Kvinnoorganisationer SKL
TIPS! Den 27 april erbjuder Forum Jämställdhet en halvdagsutbildning i Jämställdhetsintegrerad målstyrning. Antalet platser är begränsat – läs mer här och anmäl dig senast den 8 september.

 

– Styr mot jämställdhet

Våra verksamhetsmål är det viktigaste verktyget vi har gör att styra våra organisationer och verksamheter – därför är det särskilt viktigt att jämställdhetsintegrera just målen. Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter mot goda och jämställda resultat? Hur kan vi jämställdhetsintegrera våra styrprocesser?

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för verksamhetsstyrning, som chef eller del av ett arbetslag. Kursen passar både dig som är ny på jämställdhetsintegrering och dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar inom offentlig sektor.

Vad innehåller utbildningen?

Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i era verksamhetsmål kan vi styra mot bättre, mer jämställda och på lång sikt mer hållbara verksamheter. På så sätt kan ni möta er målgrupps behov på ett mer träffsäkert sätt. Vi kommer att gå igenom goda exempel från andra organisationer, hur vi granskar befintliga styrdokument och vidare formulerar hållbara mål med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Du kommer få med dig inspiration, fördjupad kunskap och praktiska verktyg för att jämställdhetsintegrera mål och indikatorer.