Välkomna Hand in Hand Women!

Vi välkomnar Hand in Hand for Women som ny medlemsorganisation i Sveriges Kvinnoorganisationer! Organisationen arbetar för att underlätta integrationen för utrikes födda kvinnor i Sverige och arbetar för att utrikes födda kvinnor ska få mer kunskap om jämställdhet och sina demokratiska rättigheter. Nästa år startar Hand in Hand for Women projektet ”Harassment” för att uppmärksamma övergrepp mot kvinnor i turkiska fängelser.

Hand in Hand for Women ser medlemskapet i Sveriges Kvinnoorganisationer som en möjlighet att stärka sin verksamhet och öka sin möjlighet till politisk påverkan. De ser fram emot att möta fler av medlemsorganisationerna inom Sveriges Kvinnoorganisationers paraply för att kunna bidra till kvinnors rättigheter i Sverige och för att dela kunskap och erfarenheter med varandra.

Läs mer om Hand in Hand for Women här.