Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Aktivism 2.0

Här är lästips till dig som vill engagera dig politiskt.

Digitala lästips

Detta kan du hitta online.

Att gestalta ett jämställt rum

En metodbok där Tjejer i förening, Ung i sommar, White Arkitekter och Malmö stadsbibliotek delar med sig av sina lärdomar av att skapa en inkluderande, jämställd och kreativ mötesplats av, med och för unga på stadsbiblioteket i Malmö.

Handbok för jämställda möten

Med en organisation som bygger på demokrati är det viktigt att även möten är jämställda och inkluderande. Boken Handbok för jämställda möten är gjord för att användas som en guide för årsmöten och kongresser ska bli mer jämställda eftersom jämställdhet är en förutsättning för demokrati.

PR-Handboken från Westander

I den här boken kan du läsa om hur du och din förening ska jobba för att sprida information om er förening.

Stress och motståndskraft

En bok om hur du som idéellt verksam kan hantera stress och motståndskraft.

Fysiska böcker

Här hittar du böcker som går att köpa eller låna på bibliotek.

Att lyckas med lobbning – Johan Henrik Bergström Jan Byström

Handbok om hur man som ideell förening eller organisation kan arbeta med lobbning för att bättre kunna tillvarata sina intressen och få sin röst hörd hos politikerna.

Hoppets politik : feministisk aktivism i Sverige idag – Mia Liinason, Marta Cuesta

Feminism är en brokig politisk praktik, som bottnar i känslor av solidaritet och gemenskap, en vilja att göra motstånd mot orättvisor och en vilja att förändra. Vad detta innebär, och hur det görs, är vad den här boken handlar om.

Ideell förening: bilda, styra & utveckla – Rune Nilsson

Den här boken vill på ett rättframt och lättillgängligt sätt stärka medlemmarnas ställning i föreningslivet. I föreningen är det medlemmarna som bestämmer. De utser de viktigaste ”verktygen” – styrelsen, revisorerna och valberedningen – på årsmötet. Liknande material hittar du även gratis här.

Jämställdhetsarbetets teori och praktik – Eva Mark

Boken diskuterar frågor såsom: Vad är jämställdhet? Varför skall man arbeta med jämställdhet?  Hur skall man arbeta med jämställdhet? Vad innebär begrepp som jämlikhet, jämställdhetsperspektiv, genusperspektiv och genusforskning?

Politiskt deltagande – Åsa Bengtsson

Lär dig om hur politiskt deltagande kan se ut. Boken presenterar hur politiskt deltagande ser ut på olika nivåer. Boken tar också ett brett grepp på forskningsområdet, och ger en historisk redogörelse för hur vi fick våra politiska rättigheter, tillsammans med teoretiska perspektiv på och förklaringar till olika former av deltagande.

Strategic Communication, Social Media and Democracy – W Timothy Coombs, Jesper Falkheimer, Mats Heide, Philip Young

En bok om hur Sociala medier förändrar vår samtid. OBS! På Engelska

Aktivism på EU nivå

Kreativa metoder för grupputveckling och handledning – Katrin Byréus

Kreativa metoder för grupputveckling och handledning är en praktisk handbok som ger dig som vill utveckla arbetet med grupper, inspiration och kunskap.

Lobbymakt i EU: om lobbyister, särintressen och dolda avsikter – Olle Nygårds, Minal Parekh Nygårds

Ungefär 80 procent av de lagar som påverkar Sverige kommer från EU. Men vilka är krafterna som i bakgrunden rycker i beslutsfattarnas trådar? Författarna lyfter på locket till Bryssels dolda makthavare: Lobbyisterna.

The art of lobbying in the EU more Machiavelli in Brussels – Rinus van Schendelen (OBS! på engelska)

En bok om att Lobba på EU nivå.