Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

VÅR HISTORIA

I över 25 år har Sveriges Kvinnoorganisationer samlat kvinnoorganisationer och verkat för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Här samlar vi några viktiga årtal och händelser från vår historia. 

1990: European Women’s Lobby, EWL, bildas.

1995: 800 svenska kvinnor åker till FN:s världskonferens om kvinnors rättigheter i Beijing. Idén om att bilda en paraplyorganisation för kvinnorörelsen väcks.

1997: Efter flera försök bildas SAMS, Samverkansforum för Kvinnor i Sverige. Initiativet kom från jämställdhetsminister Ingegerd Sahlström.

2000: I början av 00-talet går SAMS igenom några tuffa år. Finansieringen från Regeringskansliet dras in och det finns en splittring mellan olika medlemsorganisationer. Ett stort arbete med att förändra organisationen påbörjas. SAMS byter namn till Sveriges Kvinnolobby.

2005: Förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering presenteras.

2007: Sveriges Kvinnolobby genomför sin första jämställdhetsgranskning av statens budget.

2008: Sveriges Kvinnolobby firar 10 år. En första handbok i jämställdhetsbudgetering ges ut och tillsammans med RIFFI arrangeras en konferens om invandrade kvinnors rättigheter.

2011: Årsmötet tar ställning mot surrogatmoderskap. (2016 presenteras en statlig utredning som kommit fram till att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige.)

2012: Sveriges Kvinnolobby tar initiativ till rörelsen Lön hela dagen som samlar politiska kvinnoförbund, kvinnoorganisationer och fackförbund.

2012: Projektet Rätt Riktning som hjälper företag att ta fram riktlinjer mot sexköp på tjänsteresa genomförs och initiativet Sexköpslagen 2.0 startas. (2017 presenterar regeringen ett lagförslag om att utvidga sexköpslagen. Förslaget drogs tillbaka när det saknades stöd i riksdagen).

2013: Initiativet Reklamera mot sexistisk reklam startas.

2014: Tillsammans med systerorganisationer i de nordiska länderna genomförs Nordiskt Forum i Malmö som samlar 30 000 besökande.

2015: Tillsammans med fem andra organisationer ser Sveriges Kvinnolobby till att boken Alla borde vara feminister delas ut till alla Sveriges 16-åringar.

2017: Den årliga konferensen Forum Jämställdhet genomfors för första gången i egen regi. Konferensen hålls i Örebro.

2017: Sveriges Kvinnolobby firar 20 år.

2022: Sveriges Kvinnolobby byter namn till Sveriges Kvinnoorganisationer och firar 25 år.