Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Demokrati och jämställdhet

För dig som vill veta mer om jämställdhetspolitik och demokrati!

Digitala lästips

Böcker och information du kan hitta online.

Att uppnå jämställdhet

Här kan du läsa om hur vi ska uppnå det Globala målet jämställdhet.

Demokratihandbok

Demokratihandboken finns gratis online och innehåller tips om hur du kan engagera dig och påverka samhället.

FQ 20 år av kamp för jämställdhet och jämlikhet

I den här boken kan du läsa om hur kampen för jämställdhet och jämlikhet för kvinnor för funktionshinder ser ut.

Hur ser jämställdhetspolitiken ut i Sverige?

En kort beskrivning av hur jämställdhetspolitiken i Sverige ser ut idag.

Vad är jämställdhetspolitik?

Jämställdhetsmyndigheten förklaring av jämställdhetspolitik.

Fysiska böcker

Här hittar du böcker som går att köpa eller låna på bibliotek.

Demokrati i praktiken – Lena Agevall

Hur utövas demokrati? Hur är demokratin uppbyggd? I denna boken diskuteras möjligheter och problem som uppstår i en demokrati.

Internationella relationer : könskritiska perspektiv- Paulina De Los Reyes, Maud Eduards, Fia Sundevall

Internationella relationer är en introduktion till genusanalytiska frågeställningar och tolkningar av den internationella ordningen. Boken belyser vikten av könskritiska perspektiv på internationella relationer och ger exempel på skilda sätt att förstå och förklara den internationella ordningens betydelser för människors liv i olika delar av världen.

Jämställdhetsarbetets teori och praktik – Eva Mark

Boken diskuterar frågor såsom: Vad är jämställdhet? Varför skall man arbeta med jämställdhet?  Hur skall man arbeta med jämställdhet? Vad innebär begrepp som jämlikhet, jämställdhetsperspektiv, genusperspektiv och genusforskning?

Politik och kritik: En feministisk guide till statsvetenskap – Lenita Freidenvall, Maria Jansson

Politik och kritik är en guide till den forskning som belyser statsvetenskapliga frågor ur ett könsproblematiserande perspektiv. I boken diskuteras frågor såsom hur skapar politiken könsstrukturer och hur påverkar könsstrukturer politiken?

Vad bör göras? : jämställdhet och politik under femtio år – Yvonne Hirdman

I Vad bör göras? berättar Yvonne Hirdman om femtio år av politik och jämställdhetsarbete.