Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Hur röstar jag?

Här hittar du den demokratifolder vi använde i vårt projekt Rösträtt. I demokratifoldern finns information om varför du ska rösta, hur du röstar och hur Sverige fungerar som demokrati.

DEMOKRATIFOLDER PÅ PASHTO

DEMOKRATIFOLDER PÅ Persiska

DEMOKRATIFOLDER PÅ Somaliska

DEMOKRATIFOLDER PÅ Svenska

DEMOKRATIFOLDER PÅ Sorani

DEMOKRATIFOLDER PÅ Tigrinja