RÖSTRÄTT

”Om inte jag gör min röst hörd använder någon annan min tystnad”

”Det kan kännas som att min röst är en droppe i havet, men havet består ju av droppar”

RÖSTRÄTT var ett projekt med syfte att fördjupa demokratin och bidra till ett ökat valdeltagande för utrikes födda kvinnor i valet den 9 september 2018. 

Syftet med projektet Rösträtt har varit att öka valdeltagandet hos utrikes födda kvinnor och ta tillvara deras samhällsengagemang. Vi vill verka för att utrikes födda kvinnor ska få större makt att forma samhället och sina egna liv.

Under våren och sommaren 2018 har Sveriges Kvinnoorganisationer, tillsammans med lokala samarbetsorganisationer, medlemsorganisationer, kommuner och andra civilsamhällesaktörer arbetat tillsammans för att öka den demokratiska delaktigheten och valdeltagandet bland utrikes födda. Vi har anordnat 150 aktiviteter i 10 städer, vi har pratat och diskuterat valet, jämställdhet och demokrati med över 14 000 utrikes födda kvinnor och ca 18 500 har nåtts av vår demokratifolder!

Vårt hårda arbete, tillsammans med andra aktörer som arbetat för samma mål har nått stora framgångar i valet med ett höjt valdeltagande generellt och i synnerhet i områden med lägre valdeltagande än snittet och där det bor många utrikes födda.

Det är vi mycket stolta över.

Efter valet har ett 20-tal demokratiambassadörerna träffats, besökt riksdagen, firat, utvärderat vårt gemensamma arbete, delat erfarenheter och spanat framåt för att fortsätta arbeta med utrikes födda kvinnors delaktig i samhället!

Vår metod

Engagemang föder deltagande. Vi vill ge förutsättningar för kvinnor att kanalisera sitt redan befintliga engagemang i politisk delaktighet.

Hållbar demokrati kräver engagemang. Vi vill se en hållbar demokrati med engagerade och medvetna medborgare och tror att det ger förutsättningar för en hållbar och långsiktigt stabil demokrati.

Riktade insatser för kvinnor och tjejer. Forskning visar på att insatser för kvinnor och tjejer, i högre utsträckning än för män och pojkar, får stor spridning och påverkan på övriga samhället.

Jämställdhetsfrågor är en nyckel till engagemang. Jämställdhetsfrågor engagerar många men får för lite utrymme i debatten, genom att flytta upp frågorna på den politiska agendan bidrar vi till att göra politiken mer relevant.

Vår metod går ut på att hitta eldsjälar i etablerade grupper, att utbilda dem och ge dem verktyg för att hålla informationsaktiviteter i sina etablerade sammanhang.

Läs mer om vår metod här.

MEdiebevakning

Här hittar du pressmeddelande från lanseringen av projektet.

Här hittar du när vår generalsekreterare Clara Berglund intervjuas i SR Ekot om lanseringen av Rösträtt.

Här hittar ni intervju med Rösträttsambassadörer i Vetlandaposten.

I Dagens ETCs pappersupplaga från den 16 mars intervjuas Malpuri Groth om varför det är viktigt att utrikes födda kvinnor röstar!

Lyssna när Malpuri Groth, projektledare för Rösträtt berättar i SR P4 om projektet Rösträtt och varför det låga valdetagandet är ett demokratiproblem.

Här hittar du när Malpuri Groth intervjuas i Dagens Arena om förslagen för att säkerställa kvinnors trygghet och tillgänglighet den 9 september.

Här kan du läsa om våra framgångar i Hufvudstadsbladet.

DEMOKRATIFOLDRAR

SvenskaLätt svenskaArabiskaKurmanjiSorani | PashtoPersiskaSomaliska |

Tigrinska |

Vill du vara med och diskutera?

#val2018, #svpol, #postkodeffekten, #valvän

 

Finansierat av:

Utskrift