Sveriges Kvinnoorganisationer driver i samarbete med det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt projektet Reklamera – mot könsdiskriminerande reklam. Inom projektet har vi tagit fram ett kortare kunskapsmaterial om könsdiskriminerande reklam.

Reklamera - Agera mot könsdiskriminerande reklam

Materialet riktar sig till unga och syftet är att ge dem information och strategier för att förhålla sig kritisk till reklam och på så sätt öka deras välmående. Kunskapsmaterialet kan exempelvis användas inom undervisning eller finnas tillgängligt på fritidsgårdar, tjejjourer och ungdomsmottagningar.

Vill du beställa materialet i tryckt form? Hör av dig till info@sverigeskvinnolobby.se. Vi tar endast betalt för porto.

Reklamera – Agera mot könsdiskriminerande reklam

Den digitala kampanjen Reklamera går ut på att man som privatperson kan tipsa oss om könsdiskriminerande reklam. Vi anmäler den sedan vidare till Reklamombudsmannen, tar kontakt med företaget bakom och publicerar reklamen med vår motivering i våra sociala medie-kanaler. Kampanjen har fått stort genomslag och följs idag av nära 6000 personer, varav många är unga tjejer.

Inom projektet har vi också genomfört en enkätundersökning där 1000 unga kvinnor och män i åldern 13-30 år deltagit. Resultatet visar att framför allt flickor och unga kvinnor påverkas negativt av reklam. Här kan du läsa en sammanställning av undersökningen.