ROKS: Lunchföreläsning om tjejers våldsutsatthet

Datum 09 dec 2022

Tid 12.00 - 13.00

Plats Digitalt

Välkomna på en digital lunchföreläsning om tjejers våldsutsatthet!

Roks presenterar den nationella omfångsstudien om mäns våld mot kvinnor Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld med fokus på tjejers våldsutsatthet, tillsammans med Örebro tjejjour. I studien framkommer en hög rapportering från tjejer om utsatthet för killars och mäns våld, inte minst sexuellt våld. Av svaren framkommer att arenorna för våldet är många, liksom de relationer där våldet utövas.

I denna lunchföreläsning presenterar Roks ordförande Jenny Westerstrand data ur studien och Veronica Bäcklin från Örebro tjejjour lyfter tjejers röster ur det stödarbete som Roks tjejjourer gör.

Tid: 9/12 kl 12-13

Plats: Zoom

Här hittar ni länken till Zoom. 

Föreläsningen är öppen för alla, såväl yrkesverksamma som privatpersoner. Det kommer att finnas tid för frågor. Ingen föranmälan. Föreläsningen kommer inte att spelas in.

Den 9 december är Anna-dagen, en dag då Roks särskilt lyfter kvinnors och tjejers berättande om sina erfarenheter av våld.

Välkomna!