Datum 23 okt 2019

Tid 10.30 - 12.00

Plats Arenagruppen

Address Barnhusgatan 4, Stockholm.

Funkar lönekartläggning? Välkommen till ett seminarium med representanter från Riksrevisionen, Institutet för social forskning och Jämställdhetsmyndigheten.

Anmäl dig här

Riksrevisionen presenterade i slutet av maj 2019 rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16).

Riksrevisionens rapport utmynnar i förslag om tilläggsdirektiv till utredningen om en effektivare tillsyn av diskrimineringslagen (dir 2018:99). Syftet är att förändra de skärpta bestämmelser om lönekartläggning som trädde i kraft den 1 januari 2017. Just denna lagändring omnämns som en viktig åtgärd i regeringens handlingsplan för jämställda livsinkomster från december 2017.

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att utarbeta en kommentar till Riksrevisionens rapport. Professor Johanna Rickne från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet bidrar med en egen kommentar i detta arbete.

Yvonne Thorsén och Christer Gerdes, bägge utredare på Riksrevisionen och medförfattare till granskningsrapporten, inleder seminariet med en presentation av rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning.

Därefter följer en kommentar av Johanna Rickne och Eberhard Stüber som är senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Efter seminariet ges möjlighet till fördjupande samtal med rapportförfattarna.

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé

Arrangörer: Arena Idé och Nätverket jämställda löner (www.njl.nu)

Datum och tid: 23 oktober 2019 kl 10.30-11.30.

Därefter avslutas seminariet, men möjlighet finns till ytterligare en halvtimmes fördjupande samtal med de medverkande kl 11.30-12.