Se utställningen här!

Det är dags att EU:s makthavare lyssnar på de som har erfarenhet av prostitution och säkerställer att alla kvinnor i EU ges ett likvärdigt skydd från mäns våld.

Denna utställning med tillhörande film är en del av kampanjen EUquality Model Now som drivs av Sveriges Kvinnoorganisationer under Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.

Se filmen och sprid den!

Klicka på bilderna nedan och ta del av överlevarnas vittnesmål

Ladda gärna ner, skriv ut och sätt upp! Makthavare behöver lyssna på kvinnors levda erfarenheter när de ska besluta om lagstiftning som påverkar dem.

   

     

    

     

 

Läs mer om kampanjen EUquality Model Now