Debatt: Vi kvinnor drabbas dubbelt av BB-krisen

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att regionerna omgående tillför de resurser som krävs för att säkra upp bemanningen av förlossningsvården under sommaren. Därefter krävs en permanent höjning av anslagen. Läs vår debattartikel från den 18 juni nedan eller i Aftonbladet.

Vi kvinnor drabbas dubbelt av BB-krisen
Sommaren närmar sig och sjukhus över hela landet larmar om personalbrist, inte minst i förlossningsvården. Tyvärr har bristande bemanning inom förlossningsvården blivit ett lika säkert sommartecken som jordgubbar och sill till midsommar. I år verkar situationen vara värre än någonsin och arbetsgivare försöker nu desperat få barnmorskor att arbeta extra i stället för att ta ut sin välförtjänta ledighet.

Redan före sommaren rådde brist på barnmorskor i samtliga 21 regioner. Personal över hela landet har sagt upp sig i protest mot försämrade arbetsvillkor. En barnmorska uttryckte att hon inte ”känner till någon annan yrkesgrupp som skulle acceptera den arbetsmiljö som vi har”.

Att regionerna underlåter att skapa drägliga arbetsvillkor för barnmorskor med utrymme för återhämtning både på sommarsemestern och i vardagen är obegripligt. I stället är det kvinnor som får betala för den pressade förlossningsvården. Barnmorskorna i form av långvarig stress och utmattning, och födande kvinnor i form av oro över att inte få plats på ett sjukhus och ökad risk för livslånga förlossningsskador som hade kunnat undvikas.

Att föda barn är ofta den största och mest omvälvande händelsen i en kvinnas liv. En livsavgörande situation då vården måste kunna erbjuda bemanning, kompetens och ett lugnt och värdigt bemötande.

Det måste betraktas som ett haveri för välfärden att vården inte kan säkerställa plats på en förlossningsavdelning eller trygghet i samband med barnafödande. Att samtliga regioner samtidigt gick med vinst förra året är ett hån mot vårdpersonal och födande. Alla förväntningar på effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom förlossningsvården måste upphöra.

En trygg och säker förlossningsvård förutsätter hög personaltäthet, trygga och erfarna barnmorskor och långsiktigt hållbara arbetsvillkor. Den besparing som inte går ut över patientsäkerhet och hållbara arbetsvillkor finns inte.

All fungerande förlossningsvård vilar på erfarna barnmorskor som introducerar och vägleder sina mer juniora kollegor. Nu har många erfarna barnmorskor fått nog och väljer att lämna yrket eftersom de inte längre upplever att de har förutsättningar att säkerställa säkra och trygga förlossningar. Utvecklingen är allvarlig och akuta åtgärder behövs för att vända kompetenstappet och återuppbygga förtroendet för svensk förlossningsvård.

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att regionerna omgående resurssätter sommarbemanningen med löften om höjda löner och permanent ökad bemanning från och med hösten.

Förlossningsvården i Sverige befinner sig i ett allvarligt läge och frågan är hur mycket tålamod regeringen kan ha med Sveriges regioner. Vårt tålamod är slut. Om inte politikerna agerar nu så kommer väljarna att göra det i höst.

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer