Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården används och sett att medel inte går till att anställa den personal som behövs. Tvärtom får landets barnmorskor ta hand om allt fler gravida och födande kvinnor, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Sveriges Kvinnoorganisationers slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas och medel öronmärkas för att anställa barnmorskor.

Läs mer i vårt pressmeddelande och i rapporten Med rätt att föda.

Rapporten diskuterades på ett seminarium i Landstingshuset i Stockholm i december 2017, se debatten i efterhand via SVT Forum.

I februari 2018 deltog vi också i ett panelsamtal om förlossningsvården på Forum Jämställdhet i Karlstad, se samtalet här.

Att föda_kampanjbilder 5 krav