Ökade löneskillnader består – utvecklingen mot ekonomisk jämställdhet är bruten

Förra året ökade den genomsnittliga skillnaden mellan mäns och kvinnors löner för första gången på 15 år till 9,9 procent, vilket översatt till tid innebär att kvinnor arbetar gratis 48 minuter om dagen. I år består skillnaden. Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors löner på hela arbetsmarknaden och i hela Sverige, men gapet är störst bland regionanställda och tjänstemän i privat sektor.

– Sverige är inte längre ett land där löneskillnaderna mellan könen minskar. Och värre kommer det troligen bli. Först nästa år kommer vi att se vilken effekt inflationen haft på lönegapet.  Om inget görs nu befarar vi att de framsteg som vi kämpat så hårt för kommer att gå om intet de kommande åren, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer som är initiativtagare till Lön hela dagen.

För att vända utvecklingen och sluta gapet mellan kvinnors och mäns löner har Lön hela dagen som samlar ett stort antal fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer fyra krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning

Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2022) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

Ladda ner siffror

Klockan 12 samlas vi på Sergels torg
Klockan 12 den 5 mars anordnar Lön hela dagen en manifestation för jämställda löner på Sergels torg i Stockholm där vi skapar den traditionsenliga bilden av klockslaget i form av en mänsklig konstellation. Media är välkomna av bevaka manifestationen.

Klockan 13.30 bjuder vi in till seminarium på Kulturhuset
I samband med manifestationen välkomnar Lön hela dagen-nätverket till ett seminarium med jämställdhetsminister Paulina Brandberg och arbetsmarknadens parter om hur vi vänder trenden och uppnår jämställda löner. Till anmälan.

Bakom Lön hela dagen står:
Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, DIK – Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, Fackförbundet ST, Feministiskt initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Fysioterapeuterna, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, SKPF Pensionärerna, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.