16:12 – LÖN HELA DAGEN!

Dags för #lönheladagen!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12, varje dag. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4000 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 48 000 kronor.

Lön hela dagen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Sedan rörelsen bildades har klockslaget flyttats fram från klockan 15:48 till klockan 16:12, 2023 gick klockan bakåt med en minut och 2024 stannade klockan. Det betyder att den positiva trend av minskade löneskillnader är bruten.

Vanliga frågor och svar om kampanjen hittar du här.

VILL DU DELTA I KAMPANJEN?

Gilla vår facebooksida för att se de senaste uppdateringarna.

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Vill du arrangera något, komma i kontakt med andra eller skicka in en debattartikel till din lokala tidning? Kontakta info@sverigeskvinnoorganisationer.se.

KAMPANJENS MÅL

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

VÅRA KRAV FÖR ATT NÅ DIT

Vi i Lön hela dagen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

För att öka takten ställer Lön hela dagen-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, d.v.s. tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

VILKA ÄR VI?

Vi som är med i samarbetet, och som är avsändare av kampanjen Lön hela dagen, följer nedan. Sveriges Kvinnoorganisationer är initiativtagare. Andra organisationer som ingår är:
Akademikerförbundet SSRBPW SverigeCenterkvinnorna, DIK, Fackförbundet ST, Feministiskt InitiativFinansförbundetForum – Kvinnor och funktionshinderFredrika Bremer FörbundetForena – försäkringsfacket, Fysioterapeuterna, Gröna kvinnorHandelsanställdas förbundHotell- och restaurangfacketIF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)KommunalKvinnliga Läkares FöreningKvinnofrontenKvinnor för fred västKvinnorKanKvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors rätt, Liberala KvinnorLO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, Svenska Kvinnors VänsterförbundSveriges ArbetsterapeuterSveriges Makalösa Föräldrar, Sverigeunionen av soroptimistklubbar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCOUnizonVarken hora eller kuvad, VisionVårdförbundetVänsterpartiets kvinnonätverkWinnet Sverige, Östersjöfred.

STATISTIK

Vi baserar vår kampanj på statistik från Medlingsinstitutet, den myndighet som är ansvarig för den officiella statistiken.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat i tid innebär det att kvinnor jobbar gratis 48 minuter varje dag. Män får betalat för hela arbetsdagen kl. 8-17 medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12.

Sedan Lön hela dagen startade sitt samarbete har klockslaget förflyttats från 15:48 till 16:12 . Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 25 år, d.v.s. år 2048

I pengar är skillnaden varje månad 4000 kr. På ett år innebär det att en kvinna tjänar 48 000 kronor mindre än en man.

Vartannat år utkommer också Statistiska centralbyrån med en lathund om jämställdhet i Sverige: På tal om kvinnor och män. I handboken finns lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Bland annat om yrkesfördelning, lön, inkomst och pension uppdelat på kön.

Vanliga frågor och svar om lön hela dagen

”Varför använder ni den ovägda siffran?” och ”Hur har ni fått fram klockslaget?”
Här hittar du en lista med svar på vanliga frågor om kampanjen.

Läs mer om vårt arbete med jämställda löner här.

KONTAKT

info@sverigeskvinnoorganisationer.se