Pensioner

Sverige har det största pensionsgapet i Norden, 28 procent*, jämfört med 8 procent i Danmark och 5 procent på Island. Skillnaden mellan kvinnor och mäns tjänstepensioner är ännu större, 48%. Prognoser visar att kvinnor kommer få lägre pensioner än män många generationer framöver om inget görs. Kvinnors låga pensioner innebär att många äldre kvinnor riskerar fattigdom eller blir ekonomiskt beroende av män. Det är en stor inskränkning av kvinnors fri- och rättigheter. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att pensionssystemet behöver ses över och reformas i sin helhet. 

Vi föreslår att:

Ansvariga politiker ser över möjligheten att införa ett system som mer liknar det danska och isländska som både ger mer jämställda och hållbara pensioner och som har ett högre förtroende i den egna befolkningen. 

Om pensionssystemet fortsatt ska utgå från samma grundprinciper bör flera förändringar göras som minskar pensionsgapet. Till exempel högre pensionsinbetalningar för deltidsarbetande föräldrar, sjukskrivna och studenter. Grundskyddet måste också värdesäkras så det inte minskar i relation till löner och inkomstpensionen över tid.

Tjänstepensionerna kan också bidra till ökad jämställdhet. Till exempel genom att den som arbetar ofrivillig deltid får full pensionsavsättning, precis som småbarnsföräldrar får i vissa avtal redan. Dagens system som ger anställda med högre löner generösare avsättningar (ofta män) bör också reformeras.

*28% avser pensionsgapet, änkepensioner inräknat, mellan kvinnor och män i Sverige 2019. Om änkepensionerna exkluderas är pensionsgapet 31 procent, vilket är en vanligt förekommande siffra i debatten.