Rädda Igor – samverkan mellan polis och socialtjänst ska utvecklas inte avvecklas

Sveriges Kvinnoorganisationer är mycket kritiska till Polismyndighetens beslut att lägga ned projektet IGOR som bedrivits i Stockholm. Inom projektet har polisen, för första gången, lyckas samverka med socialtjänsten för att långsiktigt och systematiskt hitta, söka upp och stötta våldsutsatta kvinnor så att de kan anmäla och lämna sina förövare. I projektet ingår också att arbeta uppsökande mot våldsutövande män som erbjuds insatser, på samma sätt som man arbetar med andra typer av brottslighet. Arbetet räddar kvinnors liv och bidrar till att straffriheten för vålds- och sexualbrott kan stoppas.

De utvärderingar som har gjorts visar också på hur framgångsrikt arbetet har varit. IGOR har ökat kunskap och förändrat attityder inom polismyndigheten och bidragit till att samarbetet mellan socialtjänst och polis blivit bättre till fördel för våldsutsatta kvinnor.

Ändå läggs projektet ned. Hur kan polisen göra så här mot våldsutsatta kvinnor och barn?  Projektet IGOR borde förlängas och genomföras i alla polisregioner. Vi kräver att Polismyndigheten ska ta tillbaka sitt nedläggningsbeslut. Samverkan mellan polis och socialtjänst borde utvecklas inte avvecklas!

  • Skriv på namninsamling för att rädda projektet Igor här.
  • Läs mer om nedläggningsbeslutet här.
  • Projektet Igor ska presenteras på Forum Jämställdhet i Karlstad den 7-8 februari 2024. Läs mer om seminariet här.