Bild från surrogatklinik i Ukraina som visar barn som fastnat i Ukraina till följd av stängda gränser på grund av coronapandemin. Välkommen till ett webbinarium om surrogatmödraskap 16 juni 2020 där vi ställer frågan "Hur stoppar vi den reproduktiva handeln med kvinnor och barn?" #feministisktnejtillsurrogat

Webbinarium: Hur stoppar vi den reproduktiva handeln med kvinnor och barn?

Datum 22 jun 2021

Tid 15:00 - 16:30

De senaste åren har den reproduktiva handeln med kvinnor i surrogatindustrin ökat lavinartat. Det handlar framförallt om kvinnor i fattiga länder som bär och föder barn åt välbeställda par mot betalning. En statlig utredning har kommit fram till att surrogatmoderskap strider mot barns och kvinnors rättigheter och det råder bred enighet i riksdagen mot kommersiellt surrogatmoderskap. Samtidigt arbetar regeringen med att ta fram lagförslag som, om de går igenom, kommer att underlätta för svenskar att köpa surrogatmoderskap utomlands. Hur kan detta förstås?

Den 22 juni bjuder Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med S-Kvinnor och Centerkvinnorna till ett webbinarium om surrogatmoderskap och hur Sverige kan verka för ett förbud mot all form av handel med barn och kvinnor.

Anmäl dig till info@sverigeskvinnolobby.se.

Medverkande:
Sheela Saravanan, professor vid Centre for Women’s Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabad och författare till boken A Transnational Feminist View of Surrogacy Biomarkets in India, Indien
Maria Dmytrieva, Democracy Development Center, Ukraina
Liliana Forero, Iniciativa Pro Equalidad, Colombia
Taina Bien-Aime, Executive Director Coalition Against Trafficking in Women, USA
Anna Skarhed, jurist och fd Justitiekansler
Elin Gustafsson, S-Kvinnor
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer