8 av 10 svenskar vill ge de fattigaste pensionärerna 750 kronor mer i månaden

Nära 8 av 10 svenskar säger ja till garantitillägget som skulle ge de fattigaste pensionärerna i genomsnitt 750 kronor mer i månaden, enligt en ny Sifo-undersökning beställd av PRO, SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen och Sveriges Kvinnoorganisationer. Förmånen behövs för att minska risken för fattigdom bland äldre kvinnor och för att fler kvinnor ska kunna leva ett självständigt liv efter pensionen.

En stor grupp pensionärer, varav de flesta är kvinnor, får orimligt låga pensioner. Nästan hälften av alla kvinnor har en så låg pension att den behöver kompletteras med någon del av grundskyddet, det vill säga garantipension och bostadstillägg. Även kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv får alltså så låg pension att de blir beroende av bidrag från det yttersta skyddsnätet på äldre dagar. Nästan var femte kvinna över 65 år i Sverige har så låg inkomst att hon riskerar fattigdom. Det är högst andel i hela Norden. När nu mat- och elpriserna skenar förvärras situationen för dessa kvinnor ytterligare.

– Garantitillägget som kommer kunna betalas ut redan i augusti är en livboj till alla de äldre kvinnor som nu får vända på varje krona för att klara de allra nödvändigaste utgifterna. De har inte tid att vänta på en pensionsreform som kan bli verklighet först om flera år, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Garantitillägget har ett starkt stöd i befolkningen. Sifo-undersökningen visar bland annat att 78 procent av svenskarna i åldrarna 18–79 år är positiva till förslaget om ett garantitillägg. 7 av 10 av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är positivt inställda till tillägget och nära 8 av 10 av Centerpartiets väljare stödjer förslaget. Även en majoritet av Liberalernas och Sverigedemokraternas väljare är positivt inställda.

– Garantitillägget ger en nödvändig förstärkning i kassan till dem med svagast ekonomi. Det handlar inte minst om dem som jobbat ett helt yrkesliv i vård och omsorg. Det blir ännu viktigare nu när prisökningarna slår hårt mot hushållen. Riksdagen har ett mycket starkt stöd från svenska folket för att trycka på JA-knappen till garantitillägget, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Att en miljon pensionärer, varav 80 procent är kvinnor, behöver ett tillägg för att pensionen ska räcka till visar på hur stort behovet av en genomgripande reformering av hela pensionssystemet är.

– I väntan på att en sådan reform kan genomföras är ett tillskott till de med allra lägst pensioner helt nödvändigt. I nästa steg förväntar vi oss att inbetalningarna till pensionssystemet ökar, säger Christina Tallberg, ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO.

– Dagens pensionssystem som bygger på livsinkomst gynnar män och missgynnar kvinnor. Kvinnor får lägre lön för sitt slit. Därför behövs både garantitillägg och ett nytt pensionssystem, säger Birgitta Sevefjord, ordförande för Tantpatrullen.

Läs också vår debattartikel i Aftonbladet.