Pressmeddelande: Kvinnors gratisarbete ökar

Kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.12, medan män får betalt fram till 17.00. Det visar den årliga uträkning som görs av Lön hela dagen och som presenteras idag. För första gången sedan Lön hela dagen bildades 2012 går klockan nu bakåt med en minut. Det betyder att kvinnor i Sverige jobbar gratis 48 minuter om dagen och att en nästan 15 års positiv trend av minskade löneskillnader är bruten.

Det är utvecklingen i den privata sektorn som ligger bakom de ökade löneskillnaderna. Kvinnor i till exempel den privata servicesektorn och utrikes födda kvinnor drabbades hårt av pandemin, samtidigt som de mångmiljardbelopp som pumpades ut för att rädda jobb och företag i högre grad gick till män. Om tillbakagången inte ska få fäste och fördjupas måste politiker och arbetsmarknadens parter prioritera jämställdhet i hanteringen av den ekonomiska krisen.

– Redan innan den ekonomiska krisen var det många kvinnor som inte kunde lämna en relation av ekonomiska skäl. Med skenande priser och räntor kommer kvinnors frihet att inskränkas ytterligare om inget görs, säger Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer som är initiativtagare till Lön hela dagen.

I år har Lön hela dagen också tagit fram siffror över lönegapet i alla län och nära hundra kommuner. Lönegapet är störst i Södertälje kommun 18,5 procent och minst i Vimmerby kommun 3,8 procent.

Om beräkningarna: Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2021) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

Lön hela dagen ställer fyra gemensamma krav

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Manifestation klockan kl. 12 den 22 februari på Sergels torg
Klockan 12 den 22 feburari anordnas en manifestation för jämställda löner på Sergels torg i Stockholm där vi skapar den traditionsenliga bilden av klockslaget i form av en mänsklig konstellation. Läs mer här.

Läs även vår debattartikel i Aftonbladet.

Bakom Lön hela dagen står:
Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, DIK- Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, SKPF Pensionärerna, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.