Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige, EU och FN har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamheter och beslut. Sveriges Kvinnoorganisationer bevakar regeringens politik och offentliga verksamheter för att säkerställa att de har ett genomgående jämställdhetsperspektiv och lever upp till strategin.

Våra viktigaste KRAV:

  • Strategin för jämställdhetsintegrering ska implementeras. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamheter, processer och beslut i organisationer i alla delar av samhället. Strategin förutsätter att skillnader mellan kvinnor och män synliggörs och åtgärdas.
  • Beköna mål, styrdokument och annat ledningsarbete. En könsneutral styrning upprätthåller ojämställdhet i organisationer och i samhället. För att bryta denna ordning krävs att mål, budgetar och andra styrdokument ersätter könsneutrala uttryck som ”medborgare” eller ”personer” med bekönade begrepp som ”kvinnor” och ”män” och styr mot minskade skillnaderna mellan könen.
  • All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad. Statistikförordningen anger att all individbaserad statistik ska vara uppdelad på juridiskt kön och att skillnader mellan könen ska analyseras. Statistik ska hjälpa till att belysa skillnader i makt, villkor och förutsättningar mellan kvinnor och män.
  • Andra maktordningar ska belysas med jämställdhet som utgångspunkt.