Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

FN:s kvinnokommission – CSW

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. CSW är det årliga internationella toppmötet för kvinnors rättigheter där FN:s medlemsländer möts i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med mötet pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Sveriges Kvinnoorganisationer har konsultativ status i förhållande till ECOSOC och deltar årligen vid Kvinnokommissionen. Se en film om vad CSW är här.

Sveriges Kvinnoorganisationer sammankallar även det löst sammansatta nätverket, CSW-nätverket för de som är intresserade av eller åker till CSW årligen. För att gå med i nätverket kontakta info@sverigeskvinnoorganisationer.se