Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

FN:s kvinnokommission – CSW

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. CSW är det åriga internationella toppmötet för kvinnors rättigheter där FN:s medlemsländer möts i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med mötet pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Sveriges Kvinnoorganisationer har konsultativ status i förhållande till ECOSOC och deltar årligen vid Kvinnokommissionen. Se en film om vad CSW är här.
Sveriges Kvinnoorganisationer sammankallar även det löst sammansatta nätverket, CSW-nätverket för de som är intresserade av eller åker till CSW årligen. För att gå med i nätverket kontakta info@sverigeskvinnolobby.se.

CSW 2022- FN:s 66:e kvinnokommission

Den sextiosjätte upplagan av CSW kommer genomföras 14-25 mars 2022.
Huvudtemat för 2022 är att uppnå jämställdhet och stärkandet av alla kvinnor och flickor gällande klimatförändringarna, miljö- och katastrofriskreduceringspolicys och program. Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund sitter i den svenska deletaionen till CSW. (”Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes”). Alla civilsamhällets parallella evenemang genomförs digitalt, för att ta del av dem, registrera dig kostnadsfritt här.
Sveriges Kvinnoorganisationers skriftliga uttalande inför mötet 2022

Zero draft – utkast på de överrenskommelser som ska tas av CSW 66

Debattartikel om att anta en nödresolution för Kvinnor fred och säkerhet i Ukraina

Sveriges samlade parallella evenemang

 

CSW 2021 – FN:s 65:e Kvinnokommission

Den sextiofemte upplagan av CSW kommer att genomföras 15-26 Mars 2021. På grund av COVID19-pandemin skedde kommissionen digitalt.
Sveriges Kvinnoorganisationers uttalande inför mötet 2021
Medlemsstaternas överenskommelse
Zero-draft kommer att läggas upp på denna sida så snart det är tillgängligt.
(Våra medlemmar är välkomna att publicera sina uttalanden här)

CSW 2020 – FN:s 64:e Kvinnokommission

9-20 Mars 2020 skulle den sextiofjärde upplagan av CSW ha ägt rum i New York. På grund av COVID19-pandemin skalades programmet ner till ett endagsmöte för de delegationer och representanter i New York, och internationella konferensen ställdes in. Huvudtemat 2020 var firandet av 25 årsjubileet för Beijing Platform for Action, den globala handlingsplanen för kvinnors rättigheter. Detta sköts fram till senare 2021.

CSW 2019 – FN:s 63:e Kvinnokommission

Den sextiotredje upplagan av CSW genomfördes den 11-22 mars 2019.
Sveriges Kvinnoorganisationers skriftliga uttalande med vårt CSW nätverk.
Medlemsstaternas överenskommelse, agreed conclusions.
Sveriges Kvinnoorganisationer  kommentarer på dessa överenskommelser.

CSW 2018 – FN:S 62:a KVINNOKOMMISSION

Den 12-23 mars 2018 ägde den sextioandra upplagan av CSW rum i New York.
Sveriges Kvinnoorganisationers skriftliga uttalande 
Medlemsstaternas överenskommelse
Sveriges Kvinnoorganisationers kommentarer till överenskommelserna
Gemensamma slutsatser från CSW 62

CSW 2017 – FN:S 61:a KVINNOKOMMISSION

Den 13-24 mars 2017 ägde den sextioförsta upplagan av CSW rum.
Sveriges Kvinnoorganisationers kommentarer till slutsatserna
Den svenska delegationens slutrapport från CSW 61
Mer information och dokumentation från CSW 61
Gemensamma slutsatser från CSW 61

CSW 2016 – FN:S 60:E KVINNOKOMMISSION

Temat för 2016 års Kvinnokommission den 16-24 mars var kvinnors rättigheter kopplat till hållbar utveckling.
Sveriges Kvinnoorganisationer kommentarer på de gemensamma slutsatserna från CSW 60
Sveriges Kvinnoorganisationer berättar mer om FN:s Kvinnokommission CSW
Sveriges Kvinnoorganisationers skriftliga uttalande inför CSW 60
Mer om CSW 60 på UN Women’s hemsida
Gemensamma slutsatser från CSW 60