Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att FN:s Kvinnokommission (CSW 60) enats om gemensamma slutsatser om kopplingen mellan hållbar utveckling och jämställdhet. Efter två veckor av möten och förhandlingar i New York lyckades världens länder i fredags komma överens om 47 åtgärder som ska leda till att Handlingsplanen från Peking verkställs och blir avgörande i arbetet med de globala målen i Agenda 2030.

De 47 åtgärderna rör bland annat lagstiftning och reformer, finansiering av jämställdhet och utvecklingsarbete, kvinnors representation i beslutande församlingar samt statistik och uppföljning.

– Det är bra att världens länder är överens om behovet av att jämställdhetsintegrera arbetet med Agenda 2030, men vi hade gärna sett mer fokus på kvinnors mänskliga rättigheter. Vi önskar att Kvinnokommissionen vågat sätta ord på förtryck som till exempel könsstympning, tvångsäktenskap och prostitution, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Slutsatserna innehåller också möjligheter för länder att låta bli att vidta de överenskomna åtgärderna. Till exempel säger slutsatserna att hänsyn ska tas till ländernas egna prioriteringar.

– Det är uppenbart att innehållet i Handlingsplanen från Peking som antogs vid den fjärde världskonferensen om kvinnors rättigheter 1995 ifrågasätts på flera håll i världen. Trots att Kvinnokommissionens slutsatser innehåller hänvisningar till Handlingsplanen är det tydligt att flera länder vill slippa ifrån ansvaret att verkställa den, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Finns det någonting som är bra med slutsatserna?

– Absolut. Att länderna överhuvudtaget kan enas är en framgång. Det är också bra att kvinnor med funktionsnedsättning lyfts fram, att mäns ansvar för jämställdhet tas upp och att länderna lyckades enas kring skrivningar om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, avslutar Clara Berglund.

Läs mer!
Gemensamma slutsatser från FN:s Kvinnokommission 2016
FN:s globala mål och Agenda 2030
Sveriges Kvinnoorganisationer berättar mer om FN:s Kvinnokommission CSW