2017 blir fokusår för att stoppa våld mot kvinnor i EU!

Idag är det FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Inför detta har EU:s kommissionär för jämställdhet, Věra Jourová, meddelat att arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor kommer att vara särskilt prioriterat under 2017. En glädjande och viktig nyhet för hela den europeiska kvinnorörelsen.

Undersökningar visar att en av tre kvinnor i EU har utsatts för sexuellt eller fysiskt våld. För att stoppa mäns våld mot kvinnor kommer EU-kommissionen under året bland annat att satsa på förebyggande arbete i form av utbildning och informationsspridning. Särskilda stöd kommer att utlysas till EU:s medlemsstater och till civilsamhället. Läs mer om det arbete som planeras under året här.

Sveriges Kvinnoorganisationer hoppas att EU-kommissionen prioriterar arbetet för att alla EU-medlemsstater ska ratificera och implementera Istanbulkonventionen. Detta krav ställer också the European Coalition to end Violence Against Women and Girls i ett nyligen lanserat upprop. Uppropet får bland annat stöd av European Women’s Lobby (EWL) och innehåller också statistik och information om mäns våld mot kvinnor i Europa. Läs uppropet här.

Mer läsning:
Pressmeddelande från EWL.
EU-parlamentariker uppmanar EU att ställa sig bakom Istanbulkonventionen.
EU-kommissionens infographic om våld mot kvinnor.