36 saker att göra för kvinnors rättigheter med deadline år 2020

Tidigare i år gav FN rekommendationer till regeringen för hur kvinnors rättigheter ska stärkas i Sverige. Åtgärderna handlar bland annat om att stoppa mäns våld mot kvinnor och om att säkra ekonomisk jämställdhet. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnoorganisationer tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder. Idag skickas listan till samtliga ministrar i regeringen och ledamöter i Sveriges riksdag.

FN:s Kvinnokommittés rekommendationer till Sverige berör alla områden i Kvinnokonventionen och åtgärderna ska genomföras innan år 2020. Kommitténs kritik mot Sverige var särskilt stark när det gäller migrationspolitiken. De menar att omsvängningen i svensk asylpolitik får negativa konsekvenser för kvinnor och barn.

– FN:s oro över regeringens asyl- och migrationspolitik måste tas på allvar. För att säkra ett jämställt mottagande måste anhöriginvandringen och familjeåterföreningen öppnas upp och kvinnor och flickor ges särskild prioritet bland kvotflyktingar, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Sveriges Kvinnoorganisationers Att göra-lista innehåller också rekommendationer för att säkerställa ett jämställt arbetsliv, kvinnors hälsa och att det blir ett slut på sexköp och människohandel. Listan skickas idag till samtliga ministrar i regeringen och ledamöter i Sveriges riksdag.

– Att göra-listan är en uppmaning till regeringen att förverkliga sina löften i FN:s Kvinnokonvention. Genom listan vill vi hjälpa regeringen på traven i sitt jämställdhetsarbete. Nu är det dags att börja bocka av åtgärderna, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Mer information

De rekommendationer på åtgärder som FN:s Kvinnokommitté riktat till Sverige ska genomföras innan år 2020. Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter inom två särskilt brådskande områden: asyl- och migrationspolitiken och mäns våld mot kvinnor.

FN:s Kvinnokommittés rekommendationer till Sverige.

Sveriges Kvinnoorganisationers Att göra-lista till regeringen.

Sveriges Kvinnoorganisationers skuggrapport om hur regeringen lever upp till Kvinnokonventionen.

Kontakt för kommentarer

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

070-756 77 91

För kvinnor på flykt