5 åtgärder för att motverka rasism och kvinnohat

Uttalande från Sveriges Kvinnoorganisationer inför Almedalsveckan 2017: 

5 åtgärder för att motverka kvinnohat och rasism!

Sveriges Kvinnoorganisationer delar den oro som många organisationer uttryckt inför rasistiska och antifeministiska organisationers närvaro under politikerveckan i Almedalen. Det hat som sprids av dessa organisationer måste tas på allvar och aktivt motverkas. Vi kräver att lagarna om hets mot folkgrupp, hatbrott och diskriminering används och att mötesarrangörer tar ett större ansvar för sina evenemang.

Sveriges Kvinnoorganisationer ser med oro på hur skillnaden mellan olika människors villkor och liv har blivit allt tydligare i Sverige. Motsättningar, misstro, hat och polarisering har ökat. Samtidigt har antifeministiska och rasistiska krafter vuxit sig allt starkare. Det märks inte bara under politikerveckan i Almedalen utan också i människors vardag runt om i Sverige. Kvinnorörelsen har varit och förblir en motkraft till alla rörelser som inskränker människors livsutrymme och mänskliga rättigheter.

Det är hög tid för beslutsfattare, mötesarrangörer och rättsväsende att sluta vara passiva och ta hotet från antifeministiska och rasistiska organisationer på allvar. Att våra systerorganisationer och andra samarbetspartners inte känner sig trygga att komma till Almedalen och andra forum för demokrati och samtal är oacceptabelt. För att aktivt bekämpa dessa organisationer behövs en rad åtgärder. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver:

Använd gällande lagstiftning. Det är redan förbjudet att sprida kvinnohat och rasism, men den lagstiftning som finns implementeras inte. Informationskampanjer måste tillsättas för att öka kännedomen om lagen om hets mot folkgrupp, lagen om hatbrott och olaga diskriminering för att få fler människor att anmäla brott de har utsatts för. Polisen behöver också prioritera dessa brott och avsätta tillräckliga resurser för att kunna implementera lagstiftningen.

Motverka hets mot folkgrupp, hatbrott och olaga diskriminering på internet. Särskilda insatser krävs på internet där hat och hot är vanligt förekommande. Nättidningar, portaler och sidor som regelbundet sprider kvinnohat och rasism måste punktmarkeras och avkrävas ansvar som ansvariga utgivare.

Hotade organisationer ska erbjudas skydd. Polisen måste erbjuda rådgivning, stöd och när så behövs beskydd till feministiska och antirasistiska personer och organisationer som känner sig otrygga i Almedalen och andra forum. Deras hotbild måste tas på allvar.

Använd möjligheten att neka demonstrationstillstånd. Det är inte rimligt att samhället avsätter resurser för att skydda antifeministiska och rasistiska maktdemonstrationer på allmän plats samtidigt som organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter inte känner sig trygga. Ordningsstadgan möjliggör för polisen att neka tillstånd för organisationer och grupper som tidigare orsakat ordningsproblem eller uttryckt hets mot folkgrupp. Använd de utrymmen som finns i lagen och våga säg nej till antifeministiska och rasistiska organisationer.

Mötesarrangörer och lokalägare måste ta större ansvar. Kommuner och andra organisationer som arrangerar möten eller upplåter lokaler måste vara beredda att ta ställning till aktörer som medverkar. För att kunna ta ett större ansvar för evenemang bör mötesarrangörer och lokalägare erbjudas stöd och rådgivning från Diskrimineringsombudsmannen eller annan lämplig myndighet. Mötesarrangörer och lokalägare måste känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta hur etiska riktlinjer för mötesarrangemang och lokaluthyrning kan formuleras.

Anna Giotas Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer

För frågor:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se