76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar en rapport som lanseras idag. Studien är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar. En person som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke tjänar alltså i genomsnitt 5 300 kronor mindre varje månad.

Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna som ett bidrag till debatten om de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

– Trots regeringens jämställdhetsmål och skrivningar om jämställdhet i kollektivavtalen tillåts den systematiska nedvärderingen av kvinnodominerade yrken fortsätta, år efter år. Det är ett allvarligt samhällsproblem som måste få en hållbar lösning. Vi förespråkar nationell samordning och en strategi med gemensamma insatser från stat, arbetsgivare och fackförbund, säger Marie Trollvik, representant för Lönelotsarna.

76 miljarder kronor är en stor summa pengar. Men för att jämföra så uppgick den totala lönesumman år 2015 till 1 589 miljarder, och arbetsgivaravgifterna var under samma period 475 miljarder kronor.

– Det är inte omöjligt att rätta till snedfördelningen, men det krävs vilja och att medel tillförs till kvinnodominerade yrken. Lönerna i kvinnodominerade branscher måste få öka i en snabbare takt än i de mansdominerade, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Rapporten
Mer om resultat och metod hittar du i rapporten: 76 miljarder – prislappen för den strukturella löneskillnadenRapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna och presenteras i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer.

Rapporten presenteras också på konferensen Forum Jämställdhet den 31 januari i Örebro.

För kommentarer
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se / 070-756 77 91

För frågor om rapporten
Marie Trollvik, rapportförfattare, Lönelotsarna
marie@trollvik.se / 070 – 874 12 29

Läs också
Pressmeddelande på Mynewsdesk.
Debattartikel på SvD Näringsliv.