I slutet av 2015 upphör Millenniemålen och en ny agenda för global hållbar utveckling tar vid. Den nya agendan kallas för Agenda 2030 och innehåller 17 övergripande mål och 169 delmål. Målen som förhandlats fram av FN antas under helgen på FN:s högkvarter i New York.

Den 25-27 september samlas världens stats- och regeringschefer i New York för att underteckna den nya FN-agendan för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Från Sverige deltar statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, klimat- och miljöminister Åsa Romson, samt biståndsminister Isabella Lövin. Vid förhandlingarna, som har pågått under tre års tid, har jämställdhet varit en av Sveriges högsta prioriteringar.

Millenniemålens femte mål var att förbättra mödrahälsan och minska barn- och mödradödligheten med tre fjärdedelar. Detta är ett av de mål som gått allra sämst och där man också saknat tillräcklig uppföljning och mätning.

Sveriges Kvinnoorganisationer har under hela processen med framtagandet av den nya agendan framfört att jämställdhet och kvinnors rättigheter ska vara ett särskilt mål. Vi välkomnar därför det femte av de 17 målen: ”Gender Equality”.

Eftersom jämställdhet är en strukturell fråga som existerar på både lokal och nationell nivå och i alla delar av samhället har Sveriges Kvinnoorganisationer också framfört vikten av att hela agendan ska vara jämställdhetsintegrerad. Ett genomgående jämställdhetsperspektiv i övriga mål och delmål saknas och det finns brister i indikatorerna för uppföljning.

Nu gäller det för världens länder att införliva målen i sina nationella policys och säkerställa att målen uppnås innan år 2030. Sveriges Kvinnoorganisationer kommer noga följa arbetet med implementeringen av agendan.

Mer läsning:

Mer om de nya utvecklingsmålen.

Sveriges Kvinnoorganisationers uttalande om agendan inför CSW 58.