I en artikel rapporterar ETC om att bristen på barnmorskor blir allt mer akut. Både barnmorskor och föräldrar har länge pekat på bristerna och konsekvenserna för barnmorskors arbetsmiljö och födande kvinnors hälsa och trygghet, och nu ställer allt fler krav på förändring!

I ETC:s artikel framkommer att 15 av 18 landsting uppgav att de hade brist på personal 2017. Situationen gäller med andra ord i princip hela landet. I protest mot nedläggningar och på grund av den påfrestande arbetsmiljön väljer alltfler barnmorskor att arbeta inom andra verksamheter. Samtidigt väntas stora grupper av barnmorskor att gå i pension inom de kommande åren.

– Den stora sjukan inom svensk förlossningsvård är att man inte har lyssnat på kvinnorna, inte på de kvinnor som föder och inte heller på barnmorskorna, som i teorin har ansvar för förlossningarna. Det är i stället sjukhusets rutiner och en patriarkal struktur som sätter riktlinjerna, säger Bodil Frey, utbildad doula till ETC.

Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat satsningar på förlossningsvården i budgetpropositionen för 2018 och undersökt hur följt upp dessa i utvalda landsting. Resultaten visar att landets barnmorskor får ta hand om allt fler gravida och födande kvinnor, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Trots att budgetsatsningarna är avsedda att gå till mer personal väljer många landsting att använda pengarna till annat. Sveriges Kvinnoorganisationers slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas och medel öronmärkas för bemanning av barnmorskor.

Här kan du läsa mer om barnmorskornas situation inom den svenska sjukvården i ETC, och här hittar du Sveriges Kvinnoorganisationers granskning Med rätt att föda och våra 5 krav för en stärkt förlossningsvård.