I en ny rapport varnar FN:s särskilda rapportör för riskerna att surrogatmödrar utnyttjas och barn blir handelsvaror. I rapporten efterfrågas hårdare regleringar mot denna växande form av handel. Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att alla former av surrogatmödraskap ska förbjudas.

Maud de Boer-Buquicchio, FN:s särskilda rapportör om handel och sexuell exploatering av barn, presenterade nyligen en rapport för FN:s råd för mänskliga rättigheter. I rapporten framhåller hon att det när en surrogatmamma eller tredje part tar emot någon form av betalning, enligt definitionen i internationell människorättslagstiftning, är försäljning av barn

– Barn är inte varor eller tjänster som staten kan garantera eller tillhandahålla. De är människor med rättigheter, påpekar Maud de Boer-Buquicchio i samband med att rapporten presenteras.

Hon varnar för att barns rättigheter kränks och framhåller att hårdare reglering och lagstiftning skyndsamt bör införas, framför allt när det kommer till internationella surrogatarrangemang. 

FN-rapporten belyser det ojämlika maktförhållande som uppstår när personer från rika länder använder fattiga kvinnor i utvecklingsländer som surrogatmödrar. Ett maktförhållande som också blir tydligt i ett reportage som Aftonbladet publicerade tidigare i veckan. Reportaget handlar om indiska Mona som ställde upp som surrogatmamma åt ett norskt par.

När Mona var gravid i sjätte månaden blev hon allvarligt sjuk vilket ledde till att läkaren satte igång födseln. Hon drabbades av organsvikt och avled 31 år gammal till följd av surrogatmödraskapet. Monas öde visar med all tydlighet de enorma risker det innebär att bära och föda någon annans barn.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser att det inte borde vara tillåtet att utsätta någon annan för dessa risker och arbetar för att alla former av surrogatmödraskap ska förbjudas. I februari 2018 meddelade biträdande justitieminister Heléne Fritzon att regeringen säger nej till att tillåta surrogatmödraskap i den svenska hälso- och sjukvården. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar beslutet som är ett viktigt steg i rätt riktning. Nu måste regeringen gå vidare och också motverka surrogatmödraskap som utförs i andra länder. Att köpa och sälja barn och handla med graviditeter ska aldrig vara tillåtet, oavsett var det sker. Mer arbete behövs också för att stoppa de surrogatförmedlingar som marknadsför sina tjänster i Sverige.

Tillsammans med en rad andra organisationer driver Sveriges Kvinnoorganisationer kampanjen “Feministiskt nej till surrogatmödraskap“. Här kan du läsa mer om vårt arbete för att stoppa surrogatmödraskap.

Här kan du läsa FN:s rapport och här berättelsen om indiska surrogatmamman Mona.