Anmälan till Forum Jämställdhet 2021 är öppen

För första gången anordnas Forum Jämställdhet i Stockholm. Sveriges viktigaste mötesplats för alla som arbetar med jämställdhet kommer till Stockholm City Conference Centre 2-3 februari 2021. Fram till 30 september går det att boka Early Bird-biljetter till rabatterat pris.

Temat för programmet är jämställdhet som förutsättning för, och en del av arbetet för hållbar utveckling och organiseras utifrån målen inom Agenda 2030.

Programmet 2021

I samband med att anmälan öppnar släpps tre seminarier ur programmet. Det första passet handlar om hur revision och internkontroll kan användas som ett verktyg för ökad jämställdhet. Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisation TRIS – Tjejers rätt i samhället medverkar också i ett kunskapshöjande seminarium om hedersvåld mot kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning. Slutligen presenteras även ett högst angeläget seminarium om hur grooming och sexuell exploatering av flickor och pojkar på nätet kan motverkas.

Stockholms stad

Stockholms stad är värdar och de kommer att bjuda in till ett förprogram dagen innan konferensen öppnar officiellt. Läs mer om det här.

Svenska Jämställdhetspriset

Från och med 1 juni går det också att nominera bidrag till Svenska Jämställdhetspriset 2021. Den nationella utmärkelsen delas årligen ut till en organisation som har bidragit till att öka jämställdheten i samhället. Den 5 februari tog SVT Sport emot Svenska Jämställdhetspriset 2020.

Läs mer på Forum Jämställdhets hemsida.