Jämställdhetsminister Åsa Regnér har skrivit en replik till vår debattartikel om trenden att kön osynliggörs i styrande dokument. Regnér skriver att regeringen instämmer med Sveriges Kvinnoorganisationer om att jämställdhetspolitiken behöver utgå från grupperna kvinnor respektive män och att kön måste synliggöras för ett effektivt förändrings- och jämställdhetsarbete.

Den 12 november skrev Sveriges Kvinnoorganisationer, tillsammans med sju andra jämställdhetsexperter i Dagens Nyheter om den oroande utvecklingen där kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet. I en replik skriver Åsa Regnér att könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser med utgångspunkt i grupperna kvinnor och män utgör en författningsstyrd grundförutsättning för att jämställdhetspolitiken ska kunna synliggöra ojämställdheten i samhället och bedriva ett effektivt förändringsarbete för jämställdhet.

Läs hela repliken i Dagens Nyheter här och vår artikel här.