Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Idag lämnar vi vårt yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Sveriges Kvinnoorganisationer tillbakavisar delbetänkandet i sin helhet och förordar att utredningen avbryts.

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2014-10-03 lämnade vi vårt yttrande över SOU 2014:29 – Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor – som är ett delbetänkande i utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser att en ny utredning bör också tillsättas för att utreda hur ett totalförbund mot surrogatmödraskap kan införas i Sverige som inkluderar förbud mot köp av kvinnor och barn i andra länder.

läs vårt yttrande här