Birgitta Wistrands pris för jämställt ledar- och mentorskap delas ut fredagen den 13 november. Välkommen!

Fredrika Bremer Förbundet bjuder in till prisutdelningen av årets Birgitta Wistrandpris. Kom och lyssna till pristagarna Gudrun Schyman och Sasja Beslik, och deras erfarenheter av ledarskap och jämställdhetsarbete. Hör hur de vill fortsätta sitt arbete för öka medvetenheten om betydelsen av att världen blir jämställd och där både kvinnor och män har mänskliga rättigheter.

Deltagare:
Louise Lindfors, Fredrika Bremer Förbundets ordförande, inleder.
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, talar om bakgrunden till priset.
Lars Jalmert och Birgitta Ed, 2014 års pristagare, berättar om sina projekt för jämställdhet.
Läs mer om Fredrika Bremer Förbundet här.
Läs mer om prisutdelningen här.
Anmälan senast den 10 november till kansli@fredrikabremer.se.