Den 9 mars inleds FN:s Kvinnokommission (CSW) i New York. Sveriges Kvinnoorganisationer kommer att vara på plats och arrangerar bland annat ett seminarium utifrån slutdokumentet från Nordiskt Forum. Seminariet hålls tillsammans med Feministiskt Nätverk Norden, Sveriges regering och UN Women.

se eventet live här!

Plats: Conference Room CR-11 General Assembly building

Kontakt: info@sverigeskvinnolobby.se / 072 853 35 90

Läs mer om FN:s Kvinnokommission.

Nordiskt Forums slutdokument.