CSW66

Datum 14 mar 2022 - 25 mar 2022

Den 14 mars startar den 66:e sessionen av CSW, Commission on the Status of Women’s (FN:s Kvinnokommission). Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. CSW är det åriga internationella toppmötet för kvinnors rättigheter där FN:s medlemsländer möts i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med mötet pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar.

Huvudtemat för 2022 är att uppnå jämställdhet och stärkandet av alla kvinnor och flickor gällande klimatförändringarna, miljö- och katastrofriskreduceringspolicys och program. (Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes). Ni kan läsa mer om det här.