Den feministiska regeringens budget sviker kvinnorna

En feministisk regering som samarbetar med två liberala partier som båda säger sig vilja öka jämställdheten i samhället borde bedriva en politik därefter. Men den budget som presenterats idag prioriterar skattesänkningar som främst gynnar män, medan helt nödvändiga satsningar på jämställdhet lyser med sin frånvaro. 

Enligt beräkningar är 73 procent av de som berörs av slopad värnskatt högavlönade män och kvinnors pensioner är som regel för låga för att omfattas av sänkningarna av pensionärsskatten.

Budgeten som presenterades i dag prioriterar skattesänkningar som främst gynnar män, medan helt nödvändiga satsningar på jämställdhet lyser med sin frånvaro. Vi saknar satsningar mot kvinnors ökande arbetslöshet, riktade satsningar till polisen mot mäns våld mot kvinnor och en konsekvensanalys av skattesänkningarna ur ett jämställdhetsperspektiv. Du hittar hela vår kommentar här.

Läs även vår debattartikel på Aftonbladet Debatt.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet